Mobilní tryskací jednotky

Mobilní tlakovzdušné tryskací jednotky pro suché tryskání se používají k čištění, předúpravě a úpravě povrchu různých kovových a nekovových výrobků a to jak v tryskacích komorách se zpětnou dopravou abrasiva, tak i při tryskání na volném prostranství při montážních pracích.

Konstrukční řešení tryskacích jednotek umožňuje použití většiny běžně nabízených typů a velikostí abrasiv tzn. kovové (ocelová drť, litinová drť, ocelový granulát) a nekovové (písek, struska, korund). Typ a velikost abrasiva závisí na základním materiálu upravovaných dílců, na jejich výchozím povrchu a na požadovaném finálním povrchu.

Obsluha tryskací jednotky, oblečená v ochranných pomůckách pro tryskání, pneumatickým dálkovým bezpečnostním ovládáním umístěným na konci tryskací hadice ovládá proces tryskání systémem zap., vyp. a zároveň ovládá uzavírací ventil (zvon) plnícího otvoru nádoby. Pokud je tryskací zařízení jehož součástí je tryskací jednotka vybaveno automatickou zpětnou dopravou abrasiva (tryskací komory) ovládá obsluha dálkovým ovládáním přímo plnění nádoby tryskací jednotky abrasivem.